Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 449

Назив Тип Од До
Изградња ограде у школском дворишту ОШ “Момчило Ранковић“ у Рајцу Јавна набавка Петак, 04. Децембар 2015. Среда, 16. Децембар 2015. детаљније
Санациони и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину Јавна набавка Понедељак, 30. Новембар 2015. Уторак, 08. Децембар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање спортских терена у О.Ш. „Павле Илић Вељко“ на кп.бр. 6059 КО Прахово у Прахову Јавна набавка Четвртак, 26. Новембар 2015. Петак, 04. Децембар 2015. детаљније
Превоз ученика и наставног особља на територији општине Неготин до матичне школе Јавна набавка Петак, 20. Новембар 2015. Понедељак, 30. Новембар 2015. детаљније
Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Дома културе и објекта спортског актива на к.п.бр. 4140 КО Буковче у Буковчу Јавна набавка Уторак, 17. Новембар 2015. Петак, 27. Новембар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање објекта „Старе кафане“ у Уровици Јавна набавка Петак, 13. Новембар 2015. Четвртак, 26. Новембар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање објекта дома културе у Александровцу-етажа ниског приземља Јавна набавка Уторак, 20. Октобар 2015. Среда, 28. Октобар 2015. детаљније
Извођење радова на санацији зграде Месне заједнице у Дупљану Јавна набавка Петак, 16. Октобар 2015. Понедељак, 26. Октобар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање дела објекта Дома културе у Трњану Јавна набавка Четвртак, 15. Октобар 2015. Петак, 23. Октобар 2015. детаљније
Извођење радова на инвестиционом одржавању унутрашњих просторија објекта месне заједнице у Рајцу Јавна набавка Четвртак, 15. Октобар 2015. Петак, 23. Октобар 2015. детаљније
Радови на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Кобишница Јавна набавка Петак, 09. Октобар 2015. Уторак, 10. Новембар 2015. детаљније
ИЗВЕШТАЈ О ОЗАКОЊЕЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Оглашавање Недеља, 04. Октобар 2015. Недеља, 03. Фебруар 2019. детаљније
ЛОЖ УЉЕ СРЕДЊЕ S, СА УСЛУГОМ ПРЕВОЗА Јавна набавка Понедељак, 14. Септембар 2015. Среда, 23. Септембар 2015. детаљније
Извођење радова у II фази уређења дворишта и на инвестиционом одржавању тоалета старе школе на кп.бр. 2923 КО Мокрање Јавна набавка Четвртак, 10. Септембар 2015. Петак, 18. Септембар 2015. детаљније
ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У КОМАСАЦИЈИ Јавна набавка Уторак, 08. Септембар 2015. Четвртак, 08. Октобар 2015. детаљније
Партерно уређење простора испред Месне канцеларије у селу Смедовац Јавна набавка Понедељак, 31. Аугуст 2015. Уторак, 08. Септембар 2015. детаљније
Реконструкција и рестаурација пословног објекта на кп.бр.226 КО Неготин Јавна набавка Уторак, 25. Аугуст 2015. Четвртак, 24. Септембар 2015. детаљније
Гориво за потребе службених возила Јавна набавка Понедељак, 24. Аугуст 2015. Уторак, 01. Септембар 2015. детаљније
Осигурање имовине и запослених Јавна набавка Понедељак, 17. Аугуст 2015. Среда, 09. Септембар 2015. детаљније
Набавка добара - канцеларијски материјал - остали канцеларијски материјал Јавна набавка Понедељак, 10. Аугуст 2015. Среда, 19. Аугуст 2015. детаљније