Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 461

Назив Тип Од До
ЈН - ДОДАТНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У КОМАСАЦИЈИ ( II ФАЗА) Јавна набавка Понедељак, 11. Април 2016. Четвртак, 14. Април 2016. детаљније
ЈНМВ - ЧИШЋЕЊЕ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна набавка Среда, 06. Април 2016. Четвртак, 14. Април 2016. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ у КАРБУЛОВУ Јавна набавка Четвртак, 31. Март 2016. Петак, 08. Април 2016. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Јавна набавка Четвртак, 31. Март 2016. Петак, 08. Април 2016. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ О ПРЕДЛАГАЊУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 12. МАЈА – ЗА 2015. ГОДИНУ Јавни позив Среда, 30. Март 2016. Петак, 29. Април 2016. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМА: Јавна набавка Уторак, 29. Март 2016. Четвртак, 07. Април 2016. детаљније
ЈАВНА РАСПРАВА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Јавна расправа Петак, 11. Март 2016. Понедељак, 21. Март 2016. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2016.ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 07. Март 2016. Понедељак, 21. Март 2016. детаљније
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У К.О.НЕГОТИН Јавно надметање Петак, 04. Март 2016. Среда, 06. Април 2016. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ Јавни позив Уторак, 02. Фебруар 2016. Среда, 17. Фебруар 2016. детаљније
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. Конкурс Понедељак, 25. Јануар 2016. Уторак, 23. Фебруар 2016. детаљније
Kонкурс за израду идејног урбанистичког архитектонског решења за изградњу и уређење Туристичко – информативног центра и припадајућих јавних површина у комплексу Рајачких пивница Конкурс Петак, 18. Децембар 2015. Субота, 16. Април 2016. детаљније
Изградња ограде у школском дворишту ОШ “Момчило Ранковић“ у Рајцу Јавна набавка Петак, 04. Децембар 2015. Среда, 16. Децембар 2015. детаљније
Санациони и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину Јавна набавка Понедељак, 30. Новембар 2015. Уторак, 08. Децембар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање спортских терена у О.Ш. „Павле Илић Вељко“ на кп.бр. 6059 КО Прахово у Прахову Јавна набавка Четвртак, 26. Новембар 2015. Петак, 04. Децембар 2015. детаљније
Превоз ученика и наставног особља на територији општине Неготин до матичне школе Јавна набавка Петак, 20. Новембар 2015. Понедељак, 30. Новембар 2015. детаљније
Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Дома културе и објекта спортског актива на к.п.бр. 4140 КО Буковче у Буковчу Јавна набавка Уторак, 17. Новембар 2015. Петак, 27. Новембар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање објекта „Старе кафане“ у Уровици Јавна набавка Петак, 13. Новембар 2015. Четвртак, 26. Новембар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање објекта дома културе у Александровцу-етажа ниског приземља Јавна набавка Уторак, 20. Октобар 2015. Среда, 28. Октобар 2015. детаљније
Извођење радова на санацији зграде Месне заједнице у Дупљану Јавна набавка Петак, 16. Октобар 2015. Понедељак, 26. Октобар 2015. детаљније