Петак, 11. Фебруар 2022.

НАБАБКА, ПОПРАВКА, ЗАМЕНА И ПОСТАВЉАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Преузмите: Јавни позив, 11.02.2022.год.
Преузмите: Техничку документацију, 11.02.2022.год.
Преузмите: Критеријуме за доделу уговора, 11.02.2022.год.
Преузмите: Образац трошкова припреме понуде, 11.02.2022.год.
Преузмите: Опис критеријума, 11.02.2022.год.
Преузмите: Општи део, 11.02.2022.год.
Преузмите: Спецификацију услуга, 11.02.2022.год.
Преузмите: Структуру цене, 11.02.2022.год.
Преузмите: Уговор, 11.02.2022.год.
Преузмите: Упутство, 11.02.2022.год.
Преузмите: Обавештење о додели уговора, 09.03.2022.год.
Преузмите: Обавештење о измени уговора, 30.05.2022.год.