Петак, 10. Фебруар 2017.

Буџет

 2019. ГОДИНА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
 

Грађански водич кроз буџет општине Неготин за 2019. годину

1. 

Одлука о буџету општине Неготин са Кадровским планом за 2019. годину  (Сл. лист број 33/2018)

    ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
   
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
 

2018. ГОДИНА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
 

Грађански водич кроз буџет општине Неготин за 2018. годину

 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Неготин  за 2019. годину

1. 

Одлука о буџету општине Неготин са Кадровским планом за 2018. годину  (Сл. лист број 31/2017)

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (Сл. лист број 20/2018.)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (Сл. лист број 31/2018.)
    ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
 1. Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2018. године   
 2.  Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-сетембар 2018. године  
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима  
 1.  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2018.
 2.  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2018.
  МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
 1.  Подаци о задужености општине - јануар 2018.
 2.  Подаци о задужености општине - Фебруар 2018.
3.  Подаци о задужености општине - март 2018.
4.  Подаци о задужености општине - април 2018.
5.  Подаци о задужености општине - мај 2018.
6.  Подаци о задужености општине - јун 2018.
7.  Подаци о задужености општине - јул 2018.
8.  Подаци о задужености општине - август 2018.
9.  Подаци о задужености општине - септембар 2018.
10.  Подаци о задужености општине - октобар 2018. 
 11.  Подаци о задужености општине - новембар 2018.  

2017. ГОДИНА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1.  Одлука о буџету општине Неготин за 2017. годину  (Сл. лист број 21/2016)
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (Сл. лист број 1/2017.)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (Сл. лист број 13/2017.)
4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (Сл. лист број 22/2017.) 
ЗАВРШНИ РАЧУН 
 1.   Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2017. годину ( Сл. лист број 19/2018)
  ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
1. Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2017. године
2.

Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2017. године

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима 
1. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2017.
2. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2017.
3. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - март 2017.
4. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - април 2017.
5. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - мај 2017.
6. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јун 2017.
7. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јул 2017.
8. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - август 2017.
9. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - септембар 2017.
10. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - октобар 2017.
11. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - новембар 2017.
12.  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - децембар 2017.
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
1. Подаци о задужености општине - јануар 2017.
2.  Подаци о задужености општине - фебруар 2017.
3.  Подаци о задужености општине - март 2017.
4.  Подаци о задужености општине - април 2017.
5.  Подаци о задужености општине - мај 2017.
6.  Подаци о задужености општине - јун 2017.
7.  Подаци о задужености општине - јул 2017.
8.  Подаци о задужености општине - август 2017.
9.  Подаци о задужености општине - септембар 2017.
10.  Подаци о задужености општине - октобар 2017.
11.  Подаци о задужености општине - новембар 2017.
12. Подаци о задужености општине - децембар 2017.

2016. ГОДИНА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1.  Одлука о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 27/2015)
2.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 11/2016.)
3.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 20/2016.)
ЗАВРШНИ РАЧУН 
 1.   Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016. годину
 ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
1.  Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2016. године
  МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима 
1. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2016.
2. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2016.
3. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - март 2016. 
4. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - април 2016.
5. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - мај 2016.
6. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јун 2016.
7. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јул 2016.
8. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - август 2016.
9. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - септембар 2016.
10. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - октобар 2016.
11. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - новембар 2016.
12. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - децембар 2016.
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
1. Подаци о задужености општине Неготин - јануар 2016.
2.  Подаци о задужености општине Неготин - фебруар 
3.  Подаци о задужености општине Неготин - март 2016. 
4.  Подаци о задужености општине Неготин - април 2016.  
5.  Подаци о задужености општине Неготин - мај 2016.  
6.  Подаци о задужености општине Неготин - јун 2016.  
7.  Подаци о задужености општине Неготин - јул 2016.   
8.  Подаци о задужености општине Неготин - август 2016.  
9.  Подаци о задужености општине Неготин - септембар 2016.  
10.  Подаци о задужености општине Неготин - октобар 2016.  
11. Подаци о задужености општине Неготин - новембар 2016. 
12. Подаци о задужености општине Неготин - децембар 2016. 

2015. ГОДИНА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1. Одлука о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 44/2014.)
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 6/2015.)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 20/2015.)
4.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 27/2015.)
 ЗАВРШНИ РАЧУН 
1.  Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 11/2016.)

2014. ГОДИНА 

 ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
1.  Извештај о наплати пореза на имовину физичких лица, правних лица и предузетника за 2014. годину