Понедељак, 03. Јун 2013.

ИНФОРМАТОРИ О РАДУ


ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН


Преузмите :
 Информатор о раду општине Неготин 2017. 
Преузмите : Информатор о раду општине Неготин 2016.

Преузмите
: Информатор о раду  општине Неготин 2015.

 

ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛE

Преглед издатих локацијских дозвола, пресек стања: 10.01.2014.године

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Преглед издатих грађевинских дозвола, пресек стања: 10.01.2014.године

ОШ "12. СЕПТЕМБАР" НЕГОТИН

Преузмите : Информатор о раду за 2014. годину
Преузмите : Информатор о раду за 2013. годину

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2017. годину
Преузмите :
Информатор о раду ЦСР Неготин за 2016. годину
Преузмите : Програм рада са финансијским планом за 2017. годину

Преузмите :
Програм рада са финансијским планом за 2015. годину

Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2014. годину

Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2013. годину
Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2012. годину

 

 

 

.