Среда, 08. Мај 2013.

Месне канцеларије

 
МК Чубра
Адреса: Чубра
Место задње поште: 19300
Референт: Недељковић Слободан
Телефон: +381 (0)19 546 - 095
E-mail:  
 
МК Штубик
Адреса: Штубик
Место задње поште: 19303
Референт: Пантић Златомир
Телефон: + 381 (0)19 555 - 004
E-mail:  
 
МК Шаркамен
Адреса: Шаркамен
Место задње поште: 19303
Референт: Ђурђевић Златомир
Телефон: +381 (0)19 556 - 036
E-mail:  
 
МК Вратна
Адреса: Вратна
Место задње поште: 19304
Референт: Стефановић Јагодинка
Телефон: +381 (0)19 558 - 018
E-mail:  
 
МК Видровац
Адреса: Видровац
Место задње поште: 19300
Референт: Стефановић Ненад
Телефон: +381 (0)19 552 - 100
E-mail:  
 
МК Вељково
Адреса: Вељково
Место задње поште: 19318
Референт: Ристовић Момчило
Телефон: + 381 (0)19 532 - 032
E-mail:  
 
МК Уровица
Адреса: Уровица
Место задње поште: 19305
Референт: Костадиновић Драган
Телефон: + 381 (0)19 557 - 263
E-mail:  
 
МК Трњане
Адреса: Трњане
Место задње поште: 19306
Референт:  
Телефон: + 381 (0)19 552 - 437
E-mail:  
 
МК Тамнич
Адреса: Тамнич
Место задње поште: 19314
Референт: Ђорђевић Лела
Телефон: + 381 (0)19 530 - 777
E-mail:  
 
МК Србово
Адреса: Србово
Место задње поште: 19316
Референт: Филиповић Драгољуб
Телефон: + 381 (0)19 551 - 606
E-mail:  
 
МК Смедовац
Адреса: Смедовац
Место задње поште: 19318
Референт: Ристовић Момчило
Телефон: + 381 (0)19 532 - 710
E-mail:  
 
МК Слатина
Адреса: Слатина
Место задње поште: 19324
Референт: Степић Јован
Телефон: + 381 (0)19 557 - 280
E-mail:  
 
МК Сиколе
Адреса: Сиколе
Место задње поште: 19225
Референт:  
Телефон: + 381 (0)19 475 - 821
E-mail:  
 
МК Самариновац
Адреса: Самариновац
Место задње поште: 19330
Референт: Филиповић Драгољуб
Телефон: +381 (0)19 544 - 053
E-mail:  
 
МК Рогљево
Адреса: Рогљево
Место задње поште: 19318
Референт: Мутовић Ивица
Телефон: + 381 (0)19 532 - 620
E-mail:  
 
МК Речка
Адреса: Речка
Место задње поште: 19317
Референт: Недељковић Слободан
Телефон: + 381 (0)19 534 - 001
E-mail:  
 
МК Рајац
Адреса: Рајац
Место задње поште: 19314
Референт: Пантелић Дејан
Телефон: + 381 (0)19 554- 053
E-mail:  
 
МК Радујевац
Адреса: Радујевац
Место задње поште: 19304
Референт: Кацалојевић Лидија
Телефон: + 381 (0)19 528 - 055
E-mail:  
 
МК Прахово
Адреса: Прахово
Место задње поште: 19330
Референт: Кацалојевић Лидија
Телефон: + 381 (0)19 3524 - 012
E-mail:  
 
МК Поповица
Адреса: Поповица
Место задње поште: 19225
Референт: Лазић Босиљка
Телефон: + 381 (0)19 476 - 920
E-mail:  
 
МК Плавна
Адреса: Плавна
Место задње поште: 19303
Референт: Степановић Лале
Телефон: + 381 (0)19 556 - 303
E-mail:  
 
МК Мокрање
Адреса: Мокрање
Место задње поште: 19317
Референт: Недељковић Слободан
Телефон: + 381 (0)19 554 - 450
E-mail:  
 
МК Милошево
Адреса: Милошево
Место задње поште: 19300
Референт: Атанасијевић Драгољуб
Телефон: +381 (0)19 545 - 980
E-mail:  
 
МК Михајловац
Адреса: Михајловац
Место задње поште: 19322
Референт:  
Телефон: + 381 (0)19 559 - 002
E-mail:  
 
МК Малајница
Адреса: Малајница
Место задње поште: 19303
Референт: Михајловић Будимир
Телефон: +381 (0)19 556 - 714
E-mail:  
 
МК Мала Каменица
Адреса: Мала Каменица
Место задње поште: 19322
Референт: Петруцић Драгиша
Телефон: + 381 (0)19 559 - 283
E-mail:  
 
МК Ковилово
Адреса: Ковилово
Место задње поште: 19318
Референт: Мутовић Ивица
Телефон: + 381 (0)19 532 - 633
E-mail:  
 
МК Кобишница
Адреса: Кобишница
Место задње поште: 19316
Референт: Бердић Димитрије
Телефон: +381 (0)19 550 - 086
E-mail:  
 
МК Карбулово
Адреса: Карбулово
Место задње поште: 19306
Референт: Дуцић Драган
Телефон: +381 (0)19 552 - 909
E-mail:  
 
МК Јасеница
Адреса: Јасеница
Место задње поште: 19300
Референт: Савић Блажимир
Телефон: + 381 (0)19 555 - 548
E-mail:  
 
МК Јабуковац
Адреса: Јабуковац
Место задње поште: 19304
Референт: Трокицић Златко
Телефон: +381 (0)19 558 - 103
E-mail:  
 
МК Душановац
Адреса: Душановац
Место задње поште: 19335
Референт: Тодоровић Зоран
Телефон: + 381 (0)19 560 - 022
E-mail:  
 
МК Дупљане
Адреса: Дупљане
Место задње поште: 19335
Референт: Пауновић Мирослав
Телефон: + 381 (0)19 561 - 050
E-mail:  
 
МК Црномасница
Адреса: Црномасница
Место задње поште: 19315
Референт: Милисављевић Бане
Телефон: +381 (0)19 530 - 898
E-mail:  
 
МК Буковче
Адреса: Буковче
Место задње поште: 19316
Референт: Јаношевић Драган
Телефон: +381 (0)19 550 - 223
E-mail:  
 
МК Брестовац
Адреса: Брестовац
Место задње поште: 19306
Референт: Лазић Босиљка
Телефон: +381 (0)19 553 - 403
E-mail:  
 
МК Браћевац
Адреса: МК Браћевац
Место задње поште: 19315
Референт: Милисављевић Бане
Телефон: +381 (0) 19 530 - 702
E-mail:  
 
МК Александровац
Адреса: Александровац
Место задње поште: 19314
Референт: Пантелић Дејан
Телефон: + 381 (0)19 553 - 684
E-mail: