Понедељак, 31. Јануар 2022.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Преузмите : Обавештење о јавном конкурсу
Преузмите : Јавни конкурс 
Преузмите : Образац 1 - Изјава Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 111-2/2022-IV/06
31. јануар 2022. године
Н е г о т и н

 

На основу члана  4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017,  95/2018, 114/2021, 113/2017- др. закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон и 123/2021- др. закон),  члана 11. став 2. и члана 12. став 1.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/2016),  Кадровског плана општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број 36/2021) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст) број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године, број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године, број 112-293/2020-II/07 од 25.12.2020. године и број 112-195/2021- III/07 од 28.10.2021.године, начелник Општинске управе општине Неготин, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места намештеника у Општинској управи општине Неготин