Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 461

Назив Тип Од До
РАДОВИ НА ТОПЛИФИКАЦИЈИ ЗГРАДЕ НА ТРГУ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 2 Јавна набавка Уторак, 23. Аугуст 2016. Среда, 31. Аугуст 2016. детаљније
ЈАВНА ПРОДАЈА ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ НЕГОТИН МЕРКЕ ОПЕЛ ОМЕГА 3.0 Оглашавање Петак, 19. Аугуст 2016. Четвртак, 01. Септембар 2016. детаљније
МЕСТИМИЧНО ПОПРАВЉАЊЕ КОЛОВОЗА - ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА КОЛОВОЗА У МЗ БУКОВЧЕ Јавна набавка Среда, 10. Аугуст 2016. Четвртак, 18. Аугуст 2016. детаљније
НАБАВКА КОТЛА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ СА РАДОВИМА ДЕМОНТАЖЕ СТАРОГ КОТЛА И МОНТАЖЕ НОВОГ КОТЛА Јавна набавка Уторак, 02. Аугуст 2016. Среда, 10. Аугуст 2016. детаљније
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МЕСТИМИЧНОМ ПОПРАВЉАЊУ КОЛОВОЗА-ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА КОЛОВОЗА У МЗ МИЛОШЕВО Јавна набавка Уторак, 02. Аугуст 2016. Среда, 10. Аугуст 2016. детаљније
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И НАСТАВНОГ ОСОБЉА ЗА ШКОЛСКЕ 2016/2017 И 2017/2018 ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Понедељак, 18. Јул 2016. Среда, 17. Аугуст 2016. детаљније
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ НЕГОТИН, НА ТРГУ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА, БР.2 У НЕГОТИНУ Јавни оглас Понедељак, 18. Јул 2016. Уторак, 26. Јул 2016. детаљније
РУШЕЊE БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО ПАРТИЈАМА, Јавна набавка Среда, 13. Јул 2016. Петак, 12. Аугуст 2016. детаљније
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА-ПОТПОРНОГ ЗИДА ЗА ЗАШТИТУ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛОЈ КАМЕНИЦИ Јавна набавка Четвртак, 07. Јул 2016. Уторак, 19. Јул 2016. детаљније
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР У РАЈЦУ НА КП.БР. 4950,4951,4952,4953/1, 4953/2 И 4954 КО РАЈАЦ Јавна набавка Среда, 29. Јун 2016. Среда, 06. Јул 2016. детаљније
ЈАВНA ЛИЦИТАЦИЈA ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавно надметање Понедељак, 27. Јун 2016. Петак, 15. Јул 2016. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ Јавни позив Понедељак, 27. Јун 2016. Понедељак, 31. Октобар 2016. детаљније
Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта МЗ Јабуковац Јавна набавка Среда, 22. Јун 2016. Понедељак, 04. Јул 2016. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2016. ГОДИНИ ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 06. Јун 2016. Четвртак, 30. Јун 2016. детаљније
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА РОГЉЕВАЧКИХ ПИВНИЦА У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавни увид Петак, 03. Јун 2016. Понедељак, 04. Јул 2016. детаљније
ЈН - УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Среда, 01. Јун 2016. Четвртак, 09. Јун 2016. детаљније
РАНИ ЈАВНИ УВИД - НИКИНЕ ВОДЕ Јавни увид Понедељак, 23. Мај 2016. Уторак, 14. Јун 2016. детаљније
ЈН КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 3 Јавна набавка Среда, 27. Април 2016. Понедељак, 09. Мај 2016. детаљније
ЈН - НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТИЉКИ СА ЛЕД ИЗВОРИМА СВЕТЛОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна набавка Понедељак, 25. Април 2016. Среда, 25. Мај 2016. детаљније
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2016.ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 25. Април 2016. Петак, 19. Аугуст 2016. детаљније