Субота, 04. Јун 2022.

Набавкa лож уља ниско сумпорног горива НСГ са услугом превоза – франко истоварно место наручиоца, количина од 50000 килограма, за потребе грејања пословних просторија општине Неготин

Преузмите: Јавни позив, 04.06.2022.год.
Преузмите: Критеријуме за доделу уговора, 04.06.2022.год.
Преузмите: Образац спецификације, 04.06.2022.год.
Преузмите: Образац структуре цене, 04.06.2022.год.
Преузмите: Образац трошкова припреме понуде, 04.06.2022.год.
Преузмите: Опис критеријума, 04.06.2022.год.
Преузмите: Општи део, 04.06.2022.год.
Преузмите: Уговор, 04.06.2022.год.
Преузмите: Упутство, 04.06.2022.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 14.06.2022.год.
Преузмите: Обавештење о додели уговора, 07.07.2022.год.