Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 461

Назив Тип Од До
ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА - ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Јавна набавка Среда, 22. Аугуст 2018. Четвртак, 30. Аугуст 2018. детаљније
ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА - ОПШТИНСКА УПРАВА Јавна набавка Уторак, 21. Аугуст 2018. Среда, 29. Аугуст 2018. детаљније
ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Јавна набавка Уторак, 21. Аугуст 2018. Среда, 29. Аугуст 2018. детаљније
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК - НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ТОПЛОВОДА (ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ) ТОПЛОВОД „А“ ОД ТОПЛАНЕ „БОРСКА“ ДО УЛ. С.ЈОВАНОВИЋ У НЕГОТИНУ Уторак, 21. Аугуст 2018. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније
РАНИ ЈАВНИ УВИД - ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ПРАХОВО Јавни увид Среда, 08. Аугуст 2018. Четвртак, 23. Аугуст 2018. детаљније
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ(ПРИЛАЗНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ТРОТОАРИМА И ПАРКИНЗИМА, СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕЛУ КП.БР.3303/1 КО НЕГОТИН ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛ. МИОМИРА РАДОСАВЉЕВИЋА ПИК Јавна набавка Уторак, 07. Аугуст 2018. Среда, 15. Аугуст 2018. детаљније
ЈАВНИ УВИД - ИЗМЕНА И ДОПУНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ НЕГОТИН Јавни увид Понедељак, 06. Аугуст 2018. Среда, 05. Септембар 2018. детаљније
КУПОВИНА НОВОГ ПОЛУКОНЦЕРТНОГ КЛАВИРА BOSTON GP 215 ПЕ II Јавна набавка Уторак, 31. Јул 2018. Среда, 08. Аугуст 2018. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2018. ГОДИНИ ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 30. Јул 2018. Понедељак, 13. Аугуст 2018. детаљније
ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКЕ ПРАХОВО Јавна набавка Петак, 27. Јул 2018. Понедељак, 06. Аугуст 2018. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Понедељак, 23. Јул 2018. Среда, 01. Аугуст 2018. детаљније
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ ПРИЛАЗНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ТРОТОАРИМА И ПАРКИНЗИМА, СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛ. МИОМИРА РАДОСАВЉЕВИЋА ПИКИЈА Јавна набавка Петак, 20. Јул 2018. Понедељак, 30. Јул 2018. детаљније
РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ- ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ДЕЛУ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У КОБИШНИЦИ Јавна набавка Четвртак, 19. Јул 2018. Петак, 27. Јул 2018. детаљније
ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА 1 У ДОМУ КУЛТУРЕ У ШАРКАМЕН Јавно надметање Четвртак, 19. Јул 2018. Петак, 27. Јул 2018. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Јавна набавка Четвртак, 12. Јул 2018. Петак, 20. Јул 2018. детаљније
САНАЦИЈA И АДАПТАЦИЈA ТОПЛОВОДА (ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ) –ТОПЛОВОД „А“ ОД ТОПЛАНЕ „БОРСКА“ ДО УЛ. С.ЈОВАНОВИЋ У НЕГОТИНУ Јавна набавка Среда, 11. Јул 2018. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И НАСТАВНОГ ОСОБЉА ЗА ШКОЛСКЕ 2018/2019 И 2019/2020 ПО ПАРТИЈАМА: Јавна набавка Четвртак, 28. Јун 2018. Понедељак, 30. Јул 2018. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ Јавни позив Петак, 22. Јун 2018. Уторак, 31. Јул 2018. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2018. ГОДИНИ Јавни позив Петак, 22. Јун 2018. Петак, 27. Јул 2018. детаљније
НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИJИ УЛИЦЕ САВЕ ДРАГОЈЕВИЋА СА ПАРКИНГОМ И ДЕО УЛИЦЕ МОМЧИЛА РАНКОВИЋА У НЕГОТИНУ Јавна набавка Среда, 20. Јун 2018. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније