Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 770

Назив Тип Од До
Јавни позив о предлагању кандидата за доделу награда и јавних признања поводом Дана општине Неготин 12. маја – за 2021. годину Јавни позив Понедељак, 11. Април 2022. Среда, 04. Мај 2022. детаљније
Извођење геодетских радова на територији општине Неготин Јавна набавка Субота, 09. Април 2022. Понедељак, 18. Април 2022. детаљније
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ СИЛОСА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА НА К.П.БР. 2921/6 КО ПРАХОВО Оглашавање Четвртак, 07. Април 2022. Среда, 20. Април 2022. детаљније
Набавка услуга по партијама и то: Партија 2. Израда пројекта изградње пољских путева у поступку Комасације за КО Речка и Чубра и КО Рајац и Смедовац Јавна набавка Уторак, 29. Март 2022. Петак, 08. Април 2022. детаљније
Извођење геодетских радова-снимање и израда катастарско топографског плана на локацији у селу Душановац Јавна набавка Четвртак, 10. Март 2022. Понедељак, 21. Март 2022. детаљније
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈEКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2022. ГОДИНИ Конкурс Уторак, 08. Март 2022. Уторак, 22. Март 2022. детаљније
Уклањање отпада одложеног на привременим депонијама и ван привремених депонија по МЗ Јавна набавка Петак, 04. Март 2022. Понедељак, 14. Март 2022. детаљније
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Неготин Конкурс Петак, 25. Фебруар 2022. Понедељак, 14. Март 2022. детаљније
Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи општине Неготин Конкурс Понедељак, 14. Фебруар 2022. Уторак, 01. Март 2022. детаљније
НАБАБКА, ПОПРАВКА, ЗАМЕНА И ПОСТАВЉАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ Јавна набавка Петак, 11. Фебруар 2022. Понедељак, 21. Фебруар 2022. детаљније
Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Неготин Конкурс Четвртак, 10. Фебруар 2022. Петак, 18. Фебруар 2022. детаљније
Набавка ЕУРО ДИЗЕЛА са услугом превоза – франко истоварно место Здравствени центар Неготин, количина од 6720 килограма, за потребе грејања пословних просторија Здравственог центра Неготин Јавна набавка Четвртак, 10. Фебруар 2022. Петак, 11. Фебруар 2022. детаљније
Хоризонтално обележавање улица у насељеном месту Неготин Јавна набавка Субота, 05. Фебруар 2022. Понедељак, 14. Фебруар 2022. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈЕЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ Конкурс Среда, 02. Фебруар 2022. Уторак, 15. Фебруар 2022. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Конкурс Понедељак, 31. Јануар 2022. Четвртак, 17. Фебруар 2022. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2022. ГОДИНИ ДА ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ Јавни позив Понедељак, 31. Јануар 2022. Четвртак, 17. Фебруар 2022. детаљније
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Четвртак, 27. Јануар 2022. Среда, 02. Март 2022. детаљније
Третирање комараца и дудоваца у насељеном месту Неготин Јавна набавка Петак, 21. Јануар 2022. Понедељак, 31. Јануар 2022. детаљније
Канцеларијски материјал за потребе општине Неготин Јавна набавка Четвртак, 20. Јануар 2022. Понедељак, 31. Јануар 2022. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна расправа Уторак, 18. Јануар 2022. Уторак, 01. Фебруар 2022. детаљније