Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 508

Назив Тип Од До
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКАТА ДОМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „СТАНКО ПАУНОВИЋ“ У НЕГОТИНУ Јавна набавка Понедељак, 16. Април 2018. Среда, 16. Мај 2018. детаљније
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА Јавна набавка Среда, 11. Април 2018. Понедељак, 23. Април 2018. детаљније
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Јавна набавка Уторак, 03. Април 2018. Среда, 11. Април 2018. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ О ПРЕДЛАГАЊУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 12. МАЈА – ЗА 2017. ГОДИНУ Јавни позив Уторак, 03. Април 2018. Понедељак, 30. Април 2018. детаљније
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ СПОРТА П+0 НА КП.БР.3297/4 И 3297/5 КО НЕГОТИН НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ Јавна набавка Понедељак, 02. Април 2018. Понедељак, 16. Април 2018. детаљније
РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У САМАРИНОВЦУ Јавна набавка Петак, 30. Март 2018. Среда, 11. Април 2018. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ Јавни позив Петак, 30. Март 2018. Понедељак, 16. Април 2018. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА НА МЕСТИМИЧНОМ ПОПРАВЉАЊУ КОЛОВОЗА (КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА), ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА КОЛОВОЗА (ПРЕСВЛАЧЕЊЕ) КАО И ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН Јавни позив Четвртак, 29. Март 2018. Понедељак, 30. Април 2018. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА НА МЕСТИМИЧНОМ ПОПРАВЉАЊУ КОЛОВОЗА (КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА), ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА КОЛОВОЗА (ПРЕСВЛАЧЕЊЕ) КАО И ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА ОПШТИНСКИХ (ЛОКАЛНИХ) ПУТЕВА Јавни позив Четвртак, 29. Март 2018. Понедељак, 30. Април 2018. детаљније
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ УПРАВНОГ ОБЈЕКТА П+1 СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У ФУНКЦИЈИ БАЗЕНА Јавна набавка Понедељак, 26. Март 2018. Петак, 27. Април 2018. детаљније
НАБАВКА УСЛУГА НА ХОРИЗОНТАЛНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН Јавна набавка Уторак, 13. Март 2018. Среда, 21. Март 2018. детаљније
НАБАВКА УСЛУГА НА ПОПРАВЦИ, ЗАМЕНИ И ПОСТАВЉАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (ЗНАКОВА, ДОПУНСКИХ ТАБЛИ, МЕТАЛНИХ СТУБОВА) НА ОПШТИНСКИМ (ЛОКАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ) ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН Јавна набавка Уторак, 13. Март 2018. Среда, 21. Март 2018. детаљније
УКЛАЊАЊЕ ОТПАДА СА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ПО МЗ У ОПШТИНИ НЕГОТИН ДО КОНАЧНОГ РЕШЕЊА – ОДЛАГАЊА ОТПАДА НА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ Јавна набавка Петак, 09. Март 2018. Петак, 23. Март 2018. детаљније
УСЛУГЕ ТРЕТИРАЊА КОМАРАЦА И ДУДОВАЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН Јавна набавка Понедељак, 05. Март 2018. Уторак, 13. Март 2018. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2018.ГОДИНИ Конкурс Четвртак, 01. Март 2018. Петак, 16. Март 2018. детаљније
САНАЦИЈА КРОВА И МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОШ” ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО” ДУШАНОВАЦ У ДУПЉАНУ Јавна набавка Уторак, 27. Фебруар 2018. Понедељак, 12. Март 2018. детаљније
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Уторак, 27. Фебруар 2018. Понедељак, 12. Фебруар 2018. детаљније
НАБАВКА НОВОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА Јавна набавка Понедељак, 19. Фебруар 2018. Уторак, 27. Фебруар 2018. детаљније
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Уторак, 13. Фебруар 2018. Среда, 14. Март 2018. детаљније
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ Оглашавање Петак, 02. Фебруар 2018. Четвртак, 01. Март 2018. детаљније