Среда, 22. Фебруар 2023.

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива по члану 61. став 1. тач. 1) подтач. (3) ЗЈН - одржавање интегралног информационог система „ ЈИСЛПА“ опреме

Више информација (Портал јавних набавки): Линк