Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 461

Назив Тип Од До
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2019. ГОДИНУ И НАЦРТУ ОДЛУКЕ O НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН. Јавна расправа Уторак, 04. Децембар 2018. Уторак, 11. Децембар 2018. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У СЕЛУ ПРАХОВО,ОПШТИНА НЕГОТИН Среда, 28. Новембар 2018. Петак, 28. Децембар 2018. детаљније
УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НЕГОТИНУ Јавна набавка Понедељак, 26. Новембар 2018. Уторак, 04. Децембар 2018. детаљније
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна расправа Уторак, 06. Новембар 2018. Среда, 14. Новембар 2018. детаљније
ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2018. ГОДИНУ. Јавна расправа Петак, 02. Новембар 2018. Петак, 09. Новембар 2018. детаљније
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СТВАРАЊЕ БОЉИХ УСЛОВА РAДА И БОРАВКА ДЕЦЕ У ПУ" ПЧЕЛИЦА" У НЕГОТИНУ Јавна набавка Среда, 31. Октобар 2018. Четвртак, 08. Новембар 2018. детаљније
ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ПРАХОВО Јавни увид Петак, 26. Октобар 2018. Понедељак, 26. Новембар 2018. детаљније
ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО – ТЕХНИЧКИХ РАДОВА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ - KO РАЈАЦ, СМЕДОВАЦ, ЧУБРА. РЕЧКА Јавна набавка Четвртак, 18. Октобар 2018. Понедељак, 19. Новембар 2018. детаљније
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - СВЛАЧИОНИЦЕ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ Јавна набавка Уторак, 16. Октобар 2018. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У ВЕЗИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ НЕГОТИН Јавна седница Уторак, 09. Октобар 2018. Четвртак, 18. Октобар 2018. детаљније
ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА НА ЧИШЋЕЊУ СНЕГА И ЛЕДА СА КОЛОВОЗА ОПШТИНСКИХ (ЛОКАЛНИХ) ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ЗИМСКУ 2018/2019 Јавна набавка Уторак, 02. Октобар 2018. Четвртак, 01. Новембар 2018. детаљније
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ТОПЛОВОД БОРСКА Јавна набавка Петак, 28. Септембар 2018. Уторак, 02. Октобар 2018. детаљније
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавни оглас Петак, 28. Септембар 2018. Петак, 12. Октобар 2018. детаљније
РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА НОВЕ ЗГРАДЕ ПУ" ПЧЕЛИЦА" У НЕГОТИНУ Јавна набавка Понедељак, 17. Септембар 2018. Четвртак, 18. Октобар 2018. детаљније
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ОШ ДУПЉАНЕ Јавни оглас Понедељак, 17. Септембар 2018. Субота, 29. Септембар 2018. детаљније
САНАЦИЈА И ДОПУНА МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАМЕНА ЗАСТАРЕЛЕ ОПРЕМЕ Јавна набавка Четвртак, 13. Септембар 2018. Петак, 21. Септембар 2018. детаљније
ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА У ПОПОВИЦИ, СИКОЛУ И РЕЧКОЈ Јавни оглас Уторак, 11. Септембар 2018. Уторак, 18. Септембар 2018. детаљније
Привремено паркиралиште између улице Бадњевска, Милентија Поповића и улице поред Зелене пијаце Оглашавање Петак, 31. Аугуст 2018. Понедељак, 31. Март 2025. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ Јавна набавка Уторак, 28. Аугуст 2018. Четвртак, 06. Септембар 2018. детаљније
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ(ПРИЛАЗНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ТРОТОАРИМА И ПАРКИНЗИМА, СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕЛУ КП.БР.3303/1 КО НЕГОТИН ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛ. МИОМИРА РАДОСАВЉЕВИЋА ПИК Јавна набавка Четвртак, 23. Аугуст 2018. Понедељак, 03. Септембар 2018. детаљније