Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 756

Назив Тип Од До
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2023.ГОД. Конкурс Понедељак, 27. Март 2023. Понедељак, 10. Април 2023. детаљније
Јавна набавка услуга - предштампе, израде коверата са повратницом, печатирање, персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање промењивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података... Јавна набавка Субота, 25. Март 2023. Понедељак, 03. Април 2023. детаљније
Санитарни чвор у комплексу Мокрањчеве куће, К.П. бр. 946 К.О.Неготин, Ул. Доситејева бр.7, Неготин Јавна набавка Петак, 24. Март 2023. Петак, 07. Април 2023. детаљније
Набавка, поправка, замена и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације Јавна набавка Среда, 22. Март 2023. Петак, 31. Март 2023. детаљније
Уклањање отпада одложеног на привременим депонијама и ван привремених депонија по МЗ Јавна набавка Четвртак, 16. Март 2023. Понедељак, 27. Март 2023. детаљније
Оглас о трећем јавном надметању за отуђење залихе материјала за образовање, науку, културу Народне библиотеке ,,Доситеј Новаковић” Неготин Јавно надметање Понедељак, 13. Март 2023. Уторак, 11. Април 2023. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2023.ГОДИНИ Јавни позив Петак, 03. Март 2023. Четвртак, 23. Март 2023. детаљније
Избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементом концесије за вршење услуга линијскoг превозa путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Неготин Јавна набавка Петак, 24. Фебруар 2023. Среда, 26. Април 2023. детаљније
Оглас о трећем јавном надметању за отуђење залихе материјала за образовање, науку, културу Народне библиотеке ,,Доситеј Новаковић” Неготин Јавно надметање Петак, 24. Фебруар 2023. Петак, 10. Март 2023. детаљније
РАНИ ЈАВНИ УВИД пoводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ МАГИСТРАЛНИХ И РАЗВОДНИХ ГАСОВОДА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Четвртак, 23. Фебруар 2023. Четвртак, 09. Март 2023. детаљније
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива по члану 61. став 1. тач. 1) подтач. (3) ЗЈН - одржавање интегралног информационог система „ ЈИСЛПА“ опреме Јавна набавка Среда, 22. Фебруар 2023. Петак, 24. Фебруар 2023. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2023.ГОДИНИ ДА ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2023.ГОДИНУ Конкурс Понедељак, 20. Фебруар 2023. Уторак, 07. Март 2023. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈЕЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2023.ГОД Конкурс Уторак, 14. Фебруар 2023. Уторак, 28. Фебруар 2023. детаљније
Услуга третирања комараца и дудоваца у насељеном месту Неготину Јавна набавка Петак, 10. Фебруар 2023. Понедељак, 20. Фебруар 2023. детаљније
Уља за ложење средње С-сви погони – франко истоварно место наручиоца, количина од 36.000 килограма, за потребе грејања пословних просторија општине Неготин Јавна набавка Четвртак, 09. Фебруар 2023. Понедељак, 20. Фебруар 2023. детаљније
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕТНО НАСЕЉА BOIERESCU, ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ЕКО И ЕТНО ТУРИЗМА НА ДЕЛУ КП.БР.17594 КО ДУШАНОВАЦ Оглашавање Уторак, 07. Фебруар 2023. Уторак, 14. Фебруар 2023. детаљније
Позив за учешће у тендерској процедури - Извођач радова - Унапређење инфраструктурних услова винског насеља Рајачке Пимнице Оглашавање Понедељак, 06. Фебруар 2023. Уторак, 21. Фебруар 2023. детаљније
Оглас о другом јавном надметању за отуђење залихе материјала за образовање, науку, културу Народне библиотеке ,,Доситеј Новаковић” Неготин Оглашавање Понедељак, 06. Фебруар 2023. Среда, 22. Фебруар 2023. детаљније
Набавка добара ради реализације Пројекта: „Унапређење и промоција туристичке понуде неготинске културне баштине” по партијама Јавна набавка Петак, 03. Фебруар 2023. Уторак, 14. Фебруар 2023. детаљније
Набавкa електричне енергије обликоване по партијама Јавна набавка Четвртак, 02. Фебруар 2023. Среда, 08. Март 2023. детаљније