Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 766

Назив Тип Од До
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавна лицитација Среда, 22. Јул 2020. Петак, 07. Аугуст 2020. детаљније
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу винарије на КП.БР. 5738 КО Карбулово - Потез Каменац Јавни позив Понедељак, 13. Јул 2020. Недеља, 19. Јул 2020. детаљније
Услуге комуникација по партијама: Партија 1-фиксна и мобилна телефонија, Партија 2-интернет и пренос података Јавна набавка Четвртак, 09. Јул 2020. Понедељак, 20. Јул 2020. детаљније
Услуга на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката општинских (локалних) путева на територији општине Неготин Јавна набавка Понедељак, 29. Јун 2020. Четвртак, 30. Јул 2020. детаљније
Рушењe бесправно изграђених објеката на територији општине Неготин по партијама, Партија 2. пословна зграда, уклањање дела стамбено-пословног објекта на кп.бр. 418 и 1826 КО Неготин у Неготину Јавна набавка Понедељак, 29. Јун 2020. Петак, 10. Јул 2020. детаљније
Радови на замени спољне столарије ПУ „Пчелица“ Неготин Јавна набавка Петак, 19. Јун 2020. Петак, 31. Јул 2020. детаљније
Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин, ОРН 38221000 - Географски информациони системи (GIS или слични системи) Јавна набавка Четвртак, 18. Јун 2020. Петак, 26. Јун 2020. детаљније
ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НЕГОТИНУ Јавни увид Среда, 17. Јун 2020. Среда, 01. Јул 2020. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ Јавни позив Понедељак, 15. Јун 2020. Уторак, 14. Јул 2020. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2021. ГОДИНУ Јавни позив Четвртак, 11. Јун 2020. Субота, 31. Октобар 2020. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2021. ГОДИНУ Јавни позив Четвртак, 11. Јун 2020. Субота, 31. Октобар 2020. детаљније
Текуће одржавање пода бине у објекту Дома културе”Стеван Мокрањац “, на кп.бр. 180/1 КО Неготин у Неготину Јавна набавка Среда, 10. Јун 2020. Четвртак, 18. Јун 2020. детаљније
Оглас за прво јавно надметање за давање у закуп пословног простора у дому културе у Трњану Јавно надметање Понедељак, 01. Јун 2020. Понедељак, 08. Јун 2020. детаљније
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 01. Јун 2020. Уторак, 30. Јун 2020. детаљније
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА DV 110 KV ПРП ЂЕРДАП 2 – ВЕ НИКИНЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавни увид Петак, 29. Мај 2020. Понедељак, 15. Јун 2020. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПЕЛЕ НА КП.БР. 1300 КО КОБИШНИЦА Јавни позив Четвртак, 28. Мај 2020. Петак, 05. Јун 2020. детаљније
Набавка услуга на поправци, замени и постављању вертикалне саобраћајне сигнализације (знакова, допунских табли, металних стубова) на општинским (локалним и регионалним) путевима на територији општине Неготин и улица у насељеном месту Неготин Јавна набавка Среда, 20. Мај 2020. Четвртак, 28. Мај 2020. детаљније
НАБАВКА ЛОЖ УЉА НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО, НСГ, СА УСЛУГОМ ПРЕВОЗА Јавна набавка Уторак, 19. Мај 2020. Среда, 27. Мај 2020. детаљније
Sustainable eco friendly region - Održivost ekološkog regiona Јавна набавка Понедељак, 18. Мај 2020. Петак, 19. Јун 2020. детаљније
Писмене примедбе на План детаљне регулације за луку Прахово Јавни увид Четвртак, 14. Мај 2020. Петак, 22. Мај 2020. детаљније