Субота, 15. Јануар 2022.

Набавка лож уља ниско сумпорно гориво NSG sa услугом превоза

Преузмите: Јавни позив, 15.01.2022.год.
Преузмите: Критеријуми за доделу уговора, 15.01.2022.год.
Преузмите: Образац спецификације, 15.01.2022.год.
Преузмите: Образац структуре цене, 15.01.2022.год.
Преузмите: Образац - трошкови припреме понуде, 15.01.2022.год.
Преузмте: Опис критеријума, 15.01.2022.год.
Преузмите: Опште податке о предмету набавке, 15.01.2022.год.
Преузмите: Техничку спецификацију, 15.01.2022.год.
Преузмите: Уговор, 15.01.2022.год.
Преузмите: Упутство, 15.01.2022.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 25.01.2022.год.
Преузмите: Обавештење, 21.02.2022.год.