Понедељак, 13. Септембар 2021.

РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КРЕЧЊАКА У К.О. ЈАБУКОВАЦ