Петак, 21. Јануар 2022.

Третирање комараца и дудоваца у насељеном месту Неготин

Преузмите: Јавни позив
Преузмите: Критеријумe за доделу уговора
Преузмите: Образац спецификације понуде
Преузмите: Oбразац структуре цене понуде
Преузмите: Образац  - Трошкови припреме понуде
Преузмите: Опис критеријума
Преузмите: Опште податке о предмету набавке
Преузмите: Техничку документацију
Преузмите: Уговор
Преузмите: Упутство
Преузмите: Одлуку о додели уговора
Преузмите: Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка