Четвртак, 20. Јануар 2022.

Канцеларијски материјал за потребе општине Неготин

Преузмите: Јавни позив
Преузмите: Критеријуме за доделу уговора
Преузмите: Критеријуме за доделу уговора - партија 1
Преузмите: Образац трошкова
Преузмите: Опис критеријума
Преузмите: Опште податке
Преузмите: Спецификацију понуде за партију 1
Преузмите: Спецификацију понуде за партију 2
Преузмите: Структуру цене понуде за партију 1
Преузмите: Структуру цене понуде за партију 2
Преузмите: Технички опис-партија 1

Преузмите: Технички опис-партија 2
Преузмите: Уговор-партија 1
Преузмите: Уговор-партија 2
Преузмите: Упутство

Преузмите: Одлуку о додели
Преузмите: Обавештење о додели уговора