Среда, 01. Септембар 2021.

ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ДОМУ КУЛТУРЕ У СИКОЛУ

Преузмите: Оглас, 01.09.2021.год.
Преузмите: Пријаву за физичко лице - трговинска делатност, 01.09.2021.год.
Преузмите: Пријаву за предузетника - трговинска делатност, 01.09.2021.год.
Преузмите: Пријаву за правно лице - трговинска делатност, 01.09.2021.год.
Преузмите: Менично овлашћење - трговинска делатност, 01.09.2021.год.
Преузмите: Нацрт уговора - трговинска делатност, 01.09.2021.год.
Преузмите: Пријаву за физичко лице - угоститељска делатност, 01.09.2021.год.
Преузмите: Пријаву за предузетника - угоститељска делатност, 01.09.2021.год.
Преузмите: Пријаву за правно лице - угоститељска делатност, 01.09.2021.год.
Преузмите: Менично овлашћење - угоститељска делатност, 01.09.2021.год.
Преузмите: Нацрт уговора - угоститељска делатност, 01.09.2021.год.