Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 758

Назив Тип Од До
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавни позив Уторак, 03. Октобар 2023. Уторак, 30. Новембар 2027. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима у селима Буковче, Карбулово, Мокрање и Видровац 4042-53/2023-II/04 Јавна набавка Субота, 23. Септембар 2023. Уторак, 03. Октобар 2023. детаљније
Радови на текућем одрзавању ентеријера и степеница Дома културе у Видровцу Јавна набавка Петак, 22. Септембар 2023. Понедељак, 09. Октобар 2023. детаљније
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА МРЕЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НА ПОТЕСУ ХЕ "ЂЕРДАП 1", ТЕ "ДРМНО" ПРОИЗВОДНИ РУДАРСКИ СИСТЕМИ У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ Јавни увид Понедељак, 18. Септембар 2023. Понедељак, 02. Октобар 2023. детаљније
ТРЕЋЕ ЈАВНO НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У К.О.: НЕГОТИН НА К.П.БР. 1312 И 1055 Јавно надметање Понедељак, 18. Септембар 2023. Понедељак, 25. Септембар 2023. детаљније
Радови на текућем одрзавању ентеријера Дома културе у Карбулову Јавна набавка Петак, 15. Септембар 2023. Понедељак, 02. Октобар 2023. детаљније
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ – Туристичког комплекса са смештајним капацитетима , кп.бр.5124 КО Душановац, потес Вркање, викенда насеље Кусјак, Неготин Јавни оглас Среда, 13. Септембар 2023. Уторак, 19. Септембар 2023. детаљније
Радови на текућем одрзавању ентеријера Дома културе у Буковчу 4042-49/2023-II/04 Јавна набавка Среда, 13. Септембар 2023. Четвртак, 28. Септембар 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на текућем одржавању коловоза-улица Вука Караџића и Кнеза Милоша у селу Прахово Јавна набавка Среда, 13. Септембар 2023. Понедељак, 25. Септембар 2023. детаљније
Набавка материјала за повезивање ПУ "Пчелица" у Неготину на градски топловод Јавна набавка Четвртак, 07. Септембар 2023. Уторак, 19. Септембар 2023. детаљније
Медицинска опрема за потребе ЗЦ Неготин по партијама Јавна набавка Уторак, 05. Септембар 2023. Петак, 15. Септембар 2023. детаљније
НАБАВКА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА(ДВА) ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна набавка Уторак, 29. Аугуст 2023. Петак, 08. Септембар 2023. детаљније
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавни оглас Понедељак, 28. Аугуст 2023. Среда, 13. Септембар 2023. детаљније
Друго јавнo надметање ради отуђења непокретности у јавној својини општине Неготин у К.О.: Неготин на к.п.бр. 1312 и 1055 Јавни оглас Четвртак, 24. Аугуст 2023. Среда, 13. Септембар 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева на територији општине Неготин Јавна набавка Четвртак, 24. Аугуст 2023. Уторак, 05. Септембар 2023. детаљније
Набавка намештаја (столова и столица) за опремање свечане сале на првом спрату у згради Општине Неготин Јавна набавка Среда, 23. Аугуст 2023. Понедељак, 04. Септембар 2023. детаљније
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавни оглас Уторак, 22. Аугуст 2023. Петак, 01. Септембар 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на санација крова на згради Дома културе "Стеван Мокрањац" Неготин Јавна набавка Четвртак, 17. Аугуст 2023. Уторак, 29. Аугуст 2023. детаљније
Проширење мреже, телефонске и оптичке инфраструктуре Општине Неготин 4042-37/2023-II/04 Јавна набавка Среда, 16. Аугуст 2023. Понедељак, 28. Аугуст 2023. детаљније
Санација крова на згради Дома културе "Стеван Мокрањац" Неготин 4042-35/2023-II/04 Јавна набавка Уторак, 15. Аугуст 2023. Среда, 30. Аугуст 2023. детаљније