Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 779

Назив Тип Од До
ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2023.ГОДИНИ ДА ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2023.ГОДИНУ Конкурс Понедељак, 20. Фебруар 2023. Уторак, 07. Март 2023. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈЕЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2023.ГОД Конкурс Уторак, 14. Фебруар 2023. Уторак, 28. Фебруар 2023. детаљније
Услуга третирања комараца и дудоваца у насељеном месту Неготину Јавна набавка Петак, 10. Фебруар 2023. Понедељак, 20. Фебруар 2023. детаљније
Уља за ложење средње С-сви погони – франко истоварно место наручиоца, количина од 36.000 килограма, за потребе грејања пословних просторија општине Неготин Јавна набавка Четвртак, 09. Фебруар 2023. Понедељак, 20. Фебруар 2023. детаљније
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕТНО НАСЕЉА BOIERESCU, ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ЕКО И ЕТНО ТУРИЗМА НА ДЕЛУ КП.БР.17594 КО ДУШАНОВАЦ Оглашавање Уторак, 07. Фебруар 2023. Уторак, 14. Фебруар 2023. детаљније
Позив за учешће у тендерској процедури - Извођач радова - Унапређење инфраструктурних услова винског насеља Рајачке Пимнице Оглашавање Понедељак, 06. Фебруар 2023. Уторак, 21. Фебруар 2023. детаљније
Оглас о другом јавном надметању за отуђење залихе материјала за образовање, науку, културу Народне библиотеке ,,Доситеј Новаковић” Неготин Оглашавање Понедељак, 06. Фебруар 2023. Среда, 22. Фебруар 2023. детаљније
Набавка добара ради реализације Пројекта: „Унапређење и промоција туристичке понуде неготинске културне баштине” по партијама Јавна набавка Петак, 03. Фебруар 2023. Уторак, 14. Фебруар 2023. детаљније
Набавкa електричне енергије обликоване по партијама Јавна набавка Четвртак, 02. Фебруар 2023. Среда, 08. Март 2023. детаљније
Оглас о трећем јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Неготин Јавни оглас Уторак, 31. Јануар 2023. Среда, 01. Март 2023. детаљније
Јавнo надметање ради отуђења непокретности у јавној својини општине Неготин у К.О.: Самариновац на к.п.бр. 355/7 Јавно надметање Четвртак, 26. Јануар 2023. Понедељак, 13. Фебруар 2023. детаљније
Оглас о првом јавном надметању за отуђење отпадног алуминијума Јавни оглас Уторак, 17. Јануар 2023. Уторак, 31. Јануар 2023. детаљније
Оглас о првом јавном надметању за отуђење залихе материјала за образовање, науку, културу Народне библиотеке ,,Доситеј Новаковић” Неготин Јавни оглас Уторак, 17. Јануар 2023. Уторак, 31. Јануар 2023. детаљније
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ Конкурс Четвртак, 29. Децембар 2022. Петак, 27. Јануар 2023. детаљније
Оглас о другом јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Неготин Оглашавање Среда, 21. Децембар 2022. Четвртак, 26. Јануар 2023. детаљније
Оглас о првом јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Неготин Оглашавање Среда, 21. Децембар 2022. Петак, 20. Јануар 2023. детаљније
План детаљне регулације за изградњу постројења за производњу електричне енергије – соларног парка (аеро и других врста соларних панела) и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу по Оглашавање Понедељак, 05. Децембар 2022. Четвртак, 05. Јануар 2023. детаљније
ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА 2 У ДОМУ КУЛТУРЕ У МОКРАЊУ Јавни оглас Понедељак, 28. Новембар 2022. Понедељак, 05. Децембар 2022. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА Конкурс Четвртак, 24. Новембар 2022. Петак, 23. Децембар 2022. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ - НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТAКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2023. ГОДИНУ Јавна расправа Четвртак, 24. Новембар 2022. Четвртак, 08. Децембар 2022. детаљније