Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 774

Назив Тип Од До
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ – Туристичког комплекса са смештајним капацитетима , кп.бр.5124 КО Душановац, потес Вркање, викенда насеље Кусјак, Неготин Јавни оглас Среда, 13. Септембар 2023. Уторак, 19. Септембар 2023. детаљније
Радови на текућем одрзавању ентеријера Дома културе у Буковчу 4042-49/2023-II/04 Јавна набавка Среда, 13. Септембар 2023. Четвртак, 28. Септембар 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на текућем одржавању коловоза-улица Вука Караџића и Кнеза Милоша у селу Прахово Јавна набавка Среда, 13. Септембар 2023. Понедељак, 25. Септембар 2023. детаљније
НАБАВКА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА(ДВА) ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна набавка Уторак, 29. Аугуст 2023. Петак, 08. Септембар 2023. детаљније
Набавка намештаја (столова и столица) за опремање свечане сале на првом спрату у згради Општине Неготин Јавна набавка Среда, 23. Аугуст 2023. Понедељак, 04. Септембар 2023. детаљније
Санација крова на згради Дома културе "Стеван Мокрањац" Неготин 4042-35/2023-II/04 Јавна набавка Уторак, 15. Аугуст 2023. Среда, 30. Аугуст 2023. детаљније
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ К.П.БР. 3272/1, 3272/2, 3272/3, 3272/4, 3272/5, 3272/6, 3272/7, 3272/8, 3272/9, 3272/10, 3272/11 КО НЕГОТИН Оглашавање Петак, 04. Аугуст 2023. Четвртак, 10. Аугуст 2023. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ НЕГОТИН Конкурс Четвртак, 03. Аугуст 2023. Четвртак, 17. Аугуст 2023. детаљније
Грађевински и грађевинско-занатски радови на текућем одржавању крова на кп.бр. 543 КО Кобишница у Кобишници 4042-29/2023-II/04 Јавна набавка Среда, 02. Аугуст 2023. Четвртак, 17. Аугуст 2023. детаљније
Радови на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева на територији општине Неготин Јавна набавка Среда, 02. Аугуст 2023. Понедељак, 28. Аугуст 2023. детаљније
Јавнo надметање ради отуђења непокретности у јавној својини општине Неготин у К.О.: Неготин на к.п.бр. 1312 и 1055 Оглашавање Понедељак, 31. Јул 2023. Петак, 18. Аугуст 2023. детаљније
Превоз ученика и наставног особља за школске 2023/2024 по партијама Јавна набавка Субота, 29. Јул 2023. Среда, 23. Аугуст 2023. детаљније
Услуга личног пратиоца детета 4042-30/2023-II/04 Јавна набавка Субота, 29. Јул 2023. Уторак, 08. Аугуст 2023. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024. ГОДИНУ Јавни позив Уторак, 25. Јул 2023. Уторак, 31. Октобар 2023. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024. ГОДИНУ Јавни позив Уторак, 25. Јул 2023. Уторак, 31. Октобар 2023. детаљније
Набавка путничких аутомобила (два) за потребе Општинске управе општине Неготин Јавна набавка Петак, 07. Јул 2023. Уторак, 18. Јул 2023. детаљније
Набавка адресних табли и таблица општине Неготин Јавна набавка Субота, 01. Јул 2023. Уторак, 11. Јул 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на текућем одржавању Домова културе, објеката у селима Уровица, Слатина и Речка Јавна набавка Среда, 28. Јун 2023. Понедељак, 10. Јул 2023. детаљније
Радови на текућем одржавању просторија Дома културе у село Речка на кп. бр. 4620/2 КО Речка, 4042-25/2023-II/04 Јавна набавка Четвртак, 22. Јун 2023. Петак, 07. Јул 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на изградњи санитарног чвора у комплексу Мокрањчеве куће кп. бр.946 КО Неготин, 4042-22/2023-II/04 Јавна набавка Четвртак, 22. Јун 2023. Понедељак, 03. Јул 2023. детаљније