Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 515

Назив Тип Од До
ЈАВНА РАСПРАВА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Јавна расправа Петак, 11. Март 2016. Понедељак, 21. Март 2016. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2016.ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 07. Март 2016. Понедељак, 21. Март 2016. детаљније
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У К.О.НЕГОТИН Јавно надметање Петак, 04. Март 2016. Среда, 06. Април 2016. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ Јавни позив Уторак, 02. Фебруар 2016. Среда, 17. Фебруар 2016. детаљније
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. Конкурс Понедељак, 25. Јануар 2016. Уторак, 23. Фебруар 2016. детаљније
Kонкурс за израду идејног урбанистичког архитектонског решења за изградњу и уређење Туристичко – информативног центра и припадајућих јавних површина у комплексу Рајачких пивница Конкурс Петак, 18. Децембар 2015. Субота, 16. Април 2016. детаљније
Изградња ограде у школском дворишту ОШ “Момчило Ранковић“ у Рајцу Јавна набавка Петак, 04. Децембар 2015. Среда, 16. Децембар 2015. детаљније
Санациони и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину Јавна набавка Понедељак, 30. Новембар 2015. Уторак, 08. Децембар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање спортских терена у О.Ш. „Павле Илић Вељко“ на кп.бр. 6059 КО Прахово у Прахову Јавна набавка Четвртак, 26. Новембар 2015. Петак, 04. Децембар 2015. детаљније
Превоз ученика и наставног особља на територији општине Неготин до матичне школе Јавна набавка Петак, 20. Новембар 2015. Понедељак, 30. Новембар 2015. детаљније
Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Дома културе и објекта спортског актива на к.п.бр. 4140 КО Буковче у Буковчу Јавна набавка Уторак, 17. Новембар 2015. Петак, 27. Новембар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање објекта „Старе кафане“ у Уровици Јавна набавка Петак, 13. Новембар 2015. Четвртак, 26. Новембар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање објекта дома културе у Александровцу-етажа ниског приземља Јавна набавка Уторак, 20. Октобар 2015. Среда, 28. Октобар 2015. детаљније
Извођење радова на санацији зграде Месне заједнице у Дупљану Јавна набавка Петак, 16. Октобар 2015. Понедељак, 26. Октобар 2015. детаљније
Инвестиционо одржавање дела објекта Дома културе у Трњану Јавна набавка Четвртак, 15. Октобар 2015. Петак, 23. Октобар 2015. детаљније
Извођење радова на инвестиционом одржавању унутрашњих просторија објекта месне заједнице у Рајцу Јавна набавка Четвртак, 15. Октобар 2015. Петак, 23. Октобар 2015. детаљније
Радови на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Кобишница Јавна набавка Петак, 09. Октобар 2015. Уторак, 10. Новембар 2015. детаљније
ИЗВЕШТАЈ О ОЗАКОЊЕЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Оглашавање Недеља, 04. Октобар 2015. Недеља, 03. Фебруар 2019. детаљније
ЛОЖ УЉЕ СРЕДЊЕ S, СА УСЛУГОМ ПРЕВОЗА Јавна набавка Понедељак, 14. Септембар 2015. Среда, 23. Септембар 2015. детаљније
Извођење радова у II фази уређења дворишта и на инвестиционом одржавању тоалета старе школе на кп.бр. 2923 КО Мокрање Јавна набавка Четвртак, 10. Септембар 2015. Петак, 18. Септембар 2015. детаљније