Петак, 20. Новембар 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Преузмите: Јавни позив, 20.11.2020.год.
Преузмите: Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, 20.11.2020.год.
Преузмите: Програм јавне расправе, 20.11.2020.год.
Преузмите: Закључак, 20.11.2020.год.
Преузмите: Извештај о спроведеној јавној расправи, 01.12.2020.год.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска управа општине Неготин
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 434-17/2020-IV/04
Датум:  20.11.2020. године
Неготин
Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
телефон 019/544-554
e-mail: lpanegotin@gmail.com

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ  OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Одлуке о локалним комуналним таксама  на територији општине Неготин и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.   

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин са образложењем, који је одредило Општинско веће оппштине Неготин.

 

 

Општинска управа општине Неготин,

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

руководилац Одељења

Мирослав Кнежевић с.р.