Четвртак, 03. Децембар 2020.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС РАЈАЧКИХ ПИВНИЦА У ОПШТИНИ НЕГОТИН

Преузмите: Оглас, 03.12.2020.год.
Преузмите: Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације, 03.12.2020.год.


ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА КОМПЛЕКС РАЈАЧКИХ ПИВНИЦА У ОПШТИНИ НЕГОТИН