Понедељак, 05. Април 2021.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Преузмите :  PPRS Nacrt.pdf
Преузмите : 01REF_PPRS_Namena.jpg
Преузмите : 02REF_PPRS_urbanrural.jpg
Преузмите :  03aREF_PPRS_saobracaj.jpg
Преузмите : 03bREF_PPRS_energetika.jpg
Преузмите :  04aREF_PPRS_Turizam.jpg
Преузмите :  04bREF_PPRS_Zivotna.jpg
Преузмите : Strateska procena PPRS.pdf