Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 461

Назив Тип Од До
Радови на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Кобишница Јавна набавка Уторак, 14. Јул 2015. Петак, 24. Јул 2015. детаљније
Набавка, испорука и уградња ПВЦ столарије на Дому културе у Александровцу Јавна набавка Петак, 10. Јул 2015. Понедељак, 20. Јул 2015. детаљније
Завршетак радова на каптажи, црпној станици и цевовода снабдевања водом села Јабуковац Јавна набавка Петак, 10. Јул 2015. Четвртак, 23. Јул 2015. детаљније
Чишћење депонија на територији општине Неготин Јавна набавка Понедељак, 06. Јул 2015. Среда, 05. Аугуст 2015. детаљније
Инвестициони радови на чесми и уређењу простора око чесме у селу Милошеву Јавна набавка Среда, 01. Јул 2015. Понедељак, 13. Јул 2015. детаљније
Радови на асфалтирању дела пута у МЗ Малајница реон "Дидићи" Јавна набавка Уторак, 30. Јун 2015. Петак, 10. Јул 2015. детаљније
Радови на санацији оштећења на некатегорисаном путу Штубик Засеок Река Јавна набавка Уторак, 23. Јун 2015. Петак, 03. Јул 2015. детаљније
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ Јавна набавка Уторак, 16. Јун 2015. Среда, 24. Јун 2015. детаљније
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДОМА КУЛТУРЕ У ШАРКАМЕНУ Јавна набавка Петак, 12. Јун 2015. Понедељак, 22. Јун 2015. детаљније
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У СЕЛУ РЕЧКА Јавна набавка Петак, 12. Јун 2015. Понедељак, 22. Јун 2015. детаљније
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У НЕГОТИНУ И УРОВИЦИ Јавно надметање Петак, 05. Јун 2015. Понедељак, 06. Јул 2015. детаљније
Додела Уговора о јавној набавци радова на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу Јавна набавка Петак, 29. Мај 2015. Понедељак, 08. Јун 2015. детаљније
Предходни радови за реконструкцију и адаптацију спортског терена на спортско рекреативном центру“ Павле Илић Вељко“ у Неготину Јавна набавка Среда, 20. Мај 2015. Петак, 29. Мај 2015. детаљније
ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2015.ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 18. Мај 2015. Субота, 20. Јун 2015. детаљније
Предходни радови за реконструкцију и адаптацију спортског терена на спортско рекреативном центру“ Павле Илић Вељко“ Јавна набавка Четвртак, 07. Мај 2015. Петак, 15. Мај 2015. детаљније
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН Јавни оглас Среда, 06. Мај 2015. Петак, 22. Мај 2015. детаљније
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавни оглас Среда, 06. Мај 2015. Петак, 22. Мај 2015. детаљније
Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП и кластере Јавни позив Среда, 06. Мај 2015. Субота, 16. Мај 2015. детаљније
Подршка развоју МСП у Србији Среда, 06. Мај 2015. Субота, 20. Јун 2015. детаљније
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА У НЕГОТИНУ Јавна набавка Уторак, 28. Април 2015. Петак, 29. Мај 2015. детаљније