Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 515

Назив Тип Од До
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ НЕГОТИН, НА ТРГУ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА, БР.2 У НЕГОТИНУ Јавни оглас Понедељак, 18. Јул 2016. Уторак, 26. Јул 2016. детаљније
РУШЕЊE БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО ПАРТИЈАМА, Јавна набавка Среда, 13. Јул 2016. Петак, 12. Аугуст 2016. детаљније
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА-ПОТПОРНОГ ЗИДА ЗА ЗАШТИТУ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛОЈ КАМЕНИЦИ Јавна набавка Четвртак, 07. Јул 2016. Уторак, 19. Јул 2016. детаљније
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР У РАЈЦУ НА КП.БР. 4950,4951,4952,4953/1, 4953/2 И 4954 КО РАЈАЦ Јавна набавка Среда, 29. Јун 2016. Среда, 06. Јул 2016. детаљније
ЈАВНA ЛИЦИТАЦИЈA ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавно надметање Понедељак, 27. Јун 2016. Петак, 15. Јул 2016. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ Јавни позив Понедељак, 27. Јун 2016. Понедељак, 31. Октобар 2016. детаљније
Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта МЗ Јабуковац Јавна набавка Среда, 22. Јун 2016. Понедељак, 04. Јул 2016. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2016. ГОДИНИ ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 06. Јун 2016. Четвртак, 30. Јун 2016. детаљније
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА РОГЉЕВАЧКИХ ПИВНИЦА У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавни увид Петак, 03. Јун 2016. Понедељак, 04. Јул 2016. детаљније
ЈН - УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Среда, 01. Јун 2016. Четвртак, 09. Јун 2016. детаљније
РАНИ ЈАВНИ УВИД - НИКИНЕ ВОДЕ Јавни увид Понедељак, 23. Мај 2016. Уторак, 14. Јун 2016. детаљније
ЈН КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 3 Јавна набавка Среда, 27. Април 2016. Понедељак, 09. Мај 2016. детаљније
ЈН - НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТИЉКИ СА ЛЕД ИЗВОРИМА СВЕТЛОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна набавка Понедељак, 25. Април 2016. Среда, 25. Мај 2016. детаљније
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2016.ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 25. Април 2016. Петак, 19. Аугуст 2016. детаљније
ЈН - ДОДАТНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У КОМАСАЦИЈИ ( II ФАЗА) Јавна набавка Понедељак, 11. Април 2016. Четвртак, 14. Април 2016. детаљније
ЈНМВ - ЧИШЋЕЊЕ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна набавка Среда, 06. Април 2016. Четвртак, 14. Април 2016. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ у КАРБУЛОВУ Јавна набавка Четвртак, 31. Март 2016. Петак, 08. Април 2016. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Јавна набавка Четвртак, 31. Март 2016. Петак, 08. Април 2016. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ О ПРЕДЛАГАЊУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 12. МАЈА – ЗА 2015. ГОДИНУ Јавни позив Среда, 30. Март 2016. Петак, 29. Април 2016. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМА: Јавна набавка Уторак, 29. Март 2016. Четвртак, 07. Април 2016. детаљније