Понедељак, 21. Јун 2021.

Jавнa расправa о нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину

Преузмите: Јавни позив, 21.06.2021.год.
Преузмите: Програм јавне расправе, 21.06.2021.год.
Преузмите: Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2021.годину, 21.06.2021.год.
Преузмите: Закључак о јавној расправи, 21.06.2021.год.
Преузмите: Извештај о јавној расправи, 01.07.2021.год.


Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска управа општине Неготин
Број: 400-13/2021-IV/04
Датум: 21.06.2021. године
Неготин

 

            На основу члана 105. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“,број 4/2019),Општинска управа општине Неготин ,објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА

 

  1. Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) у члану 42. став 4. прописано је да локални орган надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету.
  2. Сагласно наведеном Закону, сачињен је

 

-Нацрт Одлуке о  измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину

 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

 

3. У циљу свеобухватног разматрања наведеног документа, позивамо све школе,предшколску установу,јавно предузеће,јавне установе и остале заинтересоване грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се се одржати  у великој  сали на I спрату општине дана 28.06.2021. године са почетком у 10,00 часова, а у складу са програмом Јавне расправе који је објављен уз овај позив.

 

ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТ ОДЛУКЕ

 

4. Нацрт одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном   сајту општине www.negotin.rs.

 Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу доставити путем e-mail-a informatikang@yahoo.com или на јавној расправи.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Зорица Мијушковић, с.р.