Понедељак, 09. Аугуст 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Неготин

Преузмите : Јавни конкурс 
Преузмите : Образац 1 - Изјава 
Преузмите : Обавештење о јавном конкурсу
Преузмите : Решење о попуњавању извршилачког радног места
Преузмите : Решење о образовању Конкурсне комисије

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 111-3/2021-IV/06
09.август 2021. године
Н е г о т и н

 

На основу члана  4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон),  члана 11. став 2. и члана 12. став 1.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16),  Кадровског плана општине Неготин за 2021. годину („Сл. лист општине Неготин“, број 19/2020) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст) број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године, број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године и број 112-293/2020-II/07 од 25.12.2020. године, начелник Општинске управе општине Неготин, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Неготин