Понедељак, 23. Аугуст 2021.

Јавни оглас за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Неготин

Преузмите: Јавни оглас, 23.08.2021.год.
Преузмите: Образац пријаве, 23.08.2021.год.

 

На основу члана 3. Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Неготин (“Службени лист општине Неготин“ број 8/2021) и члана члана 3. и 25. Пословника о раду Општинског већа општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, бр.23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине  Неготин, расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе
на територији општине Неготин