Петак, 16. Јул 2021.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Неготин

Преузмите: Интерни конкурс, 16.07.2021.год.
Преузмите: Решење о образовању комисије, 16.07.2021.год.
Преузмите: Изјаву - образац 1, 16.07.2021.год.
Преузмите: Решење о попуњавању извршилачког радног места, 16.07.2021.год.
Преузмите : Решење о неуспеху интерног конкурса, 02.08.2021.год.

Република Србија

ОПШТИНА НЕГОТИН

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Број: 111-1/2021-IV/06

16. јул 2021. године

Н е г о т и н

 

            На основу члана  4. став 8. и члана 82. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоурпаве („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон),  члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16), Кадровског плана општине Неготин за 2021. годину („Сл. лист општине Неготин“, број 19/2020) и Решења о попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Неготин број: 112-169/2021-IV/06 од 15.07.2021. године, начелник Општинске управе општине Неготин, расписује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Неготин