Петак, 13. Аугуст 2021.

ОГЛАС ЗА ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА