Среда, 26. Мај 2021.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРИВРЕДНИМ КИОСЦИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

Преузмите: Оглас, 26.5.2021.год.
Преузмите: Пријава (Правно лице), 26.5.2021.год.
Преузмите: Пријава (Физичко лице). 26.5.2021.год.
Преузмите: Пријава (Предузтеник), 26.5.2021.год.


Комисија за спровођење поступка јавног оглашавања за постављање привредних киоска привременог карактера на територји општине Неготин,  на основу члана 4. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу (,,Службени лист општине Неготин“, бр. 23/2011, 24/2011, 31/2013, 14/2014, 4/2021),  Плана о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката – киоска привременог карактера на територији општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, бр. 6/2012, 27/2012),

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРИВРЕДНИМ КИОСЦИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА