Понедељак, 26. Јул 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

Преузмите: Јавни позив, 26.07.2021.год.
Преузмите: Захтев са бизнис планом, 26.07.2021.год.
Преузмите: Несубвенционисане делатности - самозапошљавање, 26.07.2021.год.

 

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за период од 2021. до 2023. године и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021 годину између Националне службе за запошљавање и општине Неготин, број 0608-101-5/2021-1 од 06.07.2021.године,

ОПШТИНА НЕГОТИН И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

 расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ