Понедељак, 05. Јул 2021.

Позив за јавни увид у Предлог плана управљања Спомеником природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне“ за период 2021-2030.

 

 Преузмите: Позив, 05.07.2021.год.

 

Позив за јавни увид у Предлог плана управљања Спомеником природе „Тунелска пећина Прераст у кањону
Замне“ за период 2021-2030.

 

У складу са чл. 54. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010 - исправка, 14/2016 и 95/2018 – др.закон), Туристичка организација општине Неготин, управљач Спомеником природе ''Тунелска пећина Прераст у кањону Замне''

 

ОБАВЕШТАВА

Јавност да ће у периоду од 05.07.2021. године до 03.08.2021. године у просторијама Туристичке организације општине Неготин, у циљу обезбеђења учешћа јавности, бити изложени јавном увиду Предлог плана управљања Спомеником природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне“ за период 2021 - 2030. године.

Јавни увид се може остварити сваког радног дана у времену од 10.00 до 14.00 часова у просторијама Туристичке организације општине Неготин, ул. Краљевића Марка 6, Неготин (особа за контакт особа: Мирјана Вујић 060 0 548988).

Туристичка организација општине Неготин позива јавност да изврши увид у поменути Предлог плана управљања и достави писаним путем евентуална мишљења, примедбе и предлоге до 03.08.2021. године (на е-mail: toonegotin@gmail.com)

Истовремено, Tуристичка организација општине Неготин, обавештава јавност, као и заинтересоване органе и организације, да ће јавна расправа о Предлогу плана управљања Спомеником природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне“ за период 2021 - 2030. године бити одржана 09.08.2021. године у 12.00 часова у згради општине Неготин (мала сала), Трг Стевана Мокрањца 1.