Субота, 15. Мај 2021.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавногинформисања на територији општине Неготин у 2021. години


Преузмите: Одлуку о поништавању конкурса, 15.05.2021.год.
Преузмите: Конкурс, 15.05.2021.год.
Преузмите: Решење о образовању комисије,  02.06.2021.год.
П
реузмите: Информацију, 18.06.2021.год.
Преузмите: Решење, 18.06.2021.год.
П
реузмите:
Решење о измени решења о образовању Комисије, 22.06.2021.год.

 

            На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00033/2021-01/2 од 18.01.2021. године, Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину („Службени лист општине Неготин”, бр. 19/2020) и члана 69. тачка 21. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Општинско веће општине Неготин расписуjе

 

КОНКУРС

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Неготин у 2021. години