Понедељак, 05. Јул 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ PROIZVODNO- GRAĐEVINSKЕ, TRGOVINSKЕ I AUTOPREVOZNIČKЕ RADNJЕ NEŠKO STOJIČIĆ


Преузмите: Закључак, програм, јавни позив, 02.07.2021.год.
Преузмите: Записник о процени тржишне вредности непокретности без изласка на терен, 02.07.2021.год.
Преузмите: Информацију о локацији, 02.07.2021.год.
Преузмите: Обавештење, Телеком Србија, 02.07.2021.год.
Преузмите: Обавештење, Електродистрибуција Србије, 02.07.2021.год.
Преузмите: Обавештење, ЈКП "Бадњево" Неготин, 02.07.2021.год.
Преузмите: Податке - ГеоСрбија, 02.07.2021.год.
Преузмите: Претрагу по броју парцеле, 02.07.2021.год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска управа
Одељење за општу управу, имовинске и
стамбено-комуналне послове
Број: 463-36/2021-IV/01

Датум: 02.07.2021.године
Неготин
Трг Стевана Мокрањца 1,
19300 Неготин

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ PROIZVODNO- GRAĐEVINSKЕ, TRGOVINSKЕ I AUTOPREVOZNIČKЕ RADNJЕ NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE МАТИЧНИ БРОЈ 56165592 ДА У К.О.:НЕГОТИН КУПИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА К.П.БР. 366 РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦЕ ПРЕМА К.П.БР. 368

 

Позивају се сви грађани као и стручну јавност да се упознају са предлогом PROIZVODNO- GRAĐEVINSKЕ, TRGOVINSKЕ I AUTOPREVOZNIČKЕ RADNJЕ NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE, матични број 56165592, да у К.О.:Неготин купи непосредном погодбом грађевинско земљиште на  к.п.бр. 366 ради исправке границе према к.п.бр. 368, и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

 

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са прилозима и образложењем, који је одредило Општинско веће општине Неготин.

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за општу управу,

имовинске и стамбено-комуналне послове

Руководилац одељења,

Предраг Станић, дипл. правник, с.р.