Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 449

Назив Тип Од До
ДОДАТНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ УПРАВНОГ ОБЈЕКТА П+1 СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У ФУНКЦИЈИ БАЗЕНА У УЛИЦИ ЈОВАНА ДИНКИЋА НА КП.БР.3297/4 КО НЕГОТИН Јавна набавка Среда, 22. Мај 2019. Уторак, 28. Мај 2019. детаљније
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА Четвртак, 16. Мај 2019. Понедељак, 27. Мај 2019. детаљније
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2019. ГОДИНИ Конкурс Петак, 10. Мај 2019. Уторак, 11. Јун 2019. детаљније
НАБАВКA УСЛУГА НА МЕСТИМИЧНОМ ПОПРАВЉАЊУ КОЛОВОЗА (КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА), ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА КОЛОВОЗА (ПРЕСВЛАЧЕЊЕ) КАО И ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА, УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН Јавна набавка Петак, 03. Мај 2019. Субота, 18. Мај 2019. детаљније
НАБАВКA УСЛУГА НА МЕСТИМИЧНОМ ПОПРАВЉАЊУ КОЛОВОЗА (КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА), ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА КОЛОВОЗА (ПРЕСВЛАЧЕЊЕ) КАО И ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА ОПШТИНСКИХ (ЛОКАЛНИХ) ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна набавка Четвртак, 25. Април 2019. Понедељак, 27. Мај 2019. детаљније
МЕСТИМИЧНО ПОПРАВЉАЊЕ КОЛОВОЗА (ПОПРАВЉАЊЕ ТАМПОНСКОГ СЛОЈА) ОПШТИНСКИХ (ЛОКАЛНИХ) ПУТЕВА КОЈИ НИСУ АСФАЛТИРАНИ, УЛИЦА У МЗ И УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИНУ Јавна набавка Четвртак, 25. Април 2019. Уторак, 07. Мај 2019. детаљније
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРИВРЕДНИМ КИОСЦИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА Јавно надметање Уторак, 16. Април 2019. Петак, 26. Април 2019. детаљније
Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица Јавни позив Петак, 12. Април 2019. Среда, 08. Мај 2019. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ О ПРЕДЛАГАЊУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 12. МАЈА – ЗА 2018. ГОДИНУ Јавни позив Уторак, 02. Април 2019. Уторак, 30. Април 2019. детаљније
ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМA Јавна набавка Среда, 27. Март 2019. Понедељак, 08. Април 2019. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈЕЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ Конкурс Понедељак, 25. Март 2019. Уторак, 09. Април 2019. детаљније
НАБАВКА УСЛУГА НА ПОПРАВЦИ, ЗАМЕНИ И ПОСТАВЉАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (ЗНАКОВА, ДОПУНСКИХ ТАБЛИ, МЕТАЛНИХ СТУБОВА) НА ОПШТИНСКИМ (ЛОКАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ) ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН Јавна набавка Среда, 13. Март 2019. Четвртак, 21. Март 2019. детаљније
ХОРИЗОНТАЛНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН Јавна набавка Понедељак, 11. Март 2019. Уторак, 19. Март 2019. детаљније
ТРЕТИРАЊА КОМАРАЦА И ДУДОВАЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН Јавна набавка Среда, 06. Март 2019. Четвртак, 14. Март 2019. детаљније
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Јавна набавка Уторак, 05. Март 2019. Среда, 13. Март 2019. детаљније
ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Петак, 01. Март 2019. Понедељак, 11. Март 2019. детаљније
НАБАВКА ЛОЖ УЉА НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО, НСГ, СА УСЛУГОМ ПРЕВОЗА Јавна набавка Четвртак, 28. Фебруар 2019. Уторак, 12. Март 2019. детаљније
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Уторак, 26. Фебруар 2019. Четвртак, 28. Март 2019. детаљније
ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ПРАХОВО Јавни увид Четвртак, 14. Фебруар 2019. Четвртак, 28. Фебруар 2019. детаљније
KОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Конкурс Понедељак, 21. Јануар 2019. Среда, 20. Фебруар 2019. детаљније