Четвртак, 23. Фебруар 2023.

РАНИ ЈАВНИ УВИД пoводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ МАГИСТРАЛНИХ И РАЗВОДНИХ ГАСОВОДА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ