Четвртак, 29. Фебруар 2024.

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024.ГОД.

Преузмите: Конкурс
Преузмите: Одлуку
Преузмите: Правилник
Преузмите: Бодовну листу за оцену пројекта
Преузмите: Буџет пројекта и финансијски извештај
Преузмите: Изјаву о објављивању/емитовању произведеног медијског садржаја
Преузмите: Изјаву о реализовању планираних активности
Преузмите: Наративни и финанскији извештај
Преузмите: Образац за пријаву за члана комисије
Преузмите: Пријава за суфинансирање пројеката
Преузмите: Ревидирану пријаву

Преузмите: Решење о именовању комисије за оцену пројеката
Преузмите: Ранг листу
Преузмите: Пријаве - самостални стручњаци
Преузмите: Пријаве - медијска удружења
Преузмите: РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја

Преузмите: Записник са прве седнице
Преузмите: Предлог о избору