Понедељак, 15. Април 2024.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ РИБЊАКА НА ЛОКАЦИЈИ к.п.бр. 16826, 16827, 16828 и 16829 (службеност пролаза) KO SIKOLE 1


Преузмите: Оглас
Преузмите: Урбанистички пројекат