Субота, 11. Јун 2022.

НАБАВКА, ЗАМЕНА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ (ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ КОТЛА НА ДРВА КОТЛОМ НА ПЕЛЕТ У ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ” У СЕЛУ УРОВИЦА)

Преузмите: Јавни позив, 11.06.2022.год.
Преузмите: Општи део-подаци о предмету набавке, 11.06.2022.год.
Преузмите: Техничка документација и планови, 11.06.2022.год.
Преузмите: Упуство понуђачима како да сачине понуду, 11.06.2022.год.
Преузмите: Опис критеријума за  квалитетни избор привредног субјекта са упуствима, 11.06.2022.год.
Преузмите: Критеријум за доделу уговора, 11.06.2022.год.
Преузмите: Модел уговора, 11.06.2022.год.
Преузмите: Образац спецификације котла, 11.06.2022.год.
Преузмите: Образац структуре цена за котао, 11.06.2022.год.
Преузмите: Образац трошкова припреме понуде, 11.06.2022.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 23.06.2022.год.
Преузмете: Обавештење о додели уговора, 13.07.2022.год.