Петак, 10. Јун 2022.

ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2022 . ГОДИНУ

Преузмите: Јавни позив за учешће у јавној расправи, 10.06.2022.год.
Преузмите: Програм јавне расправе о нацрту одлуке о другим изменама и допунама

Одлуке о буџету општине Неготин  за 2022. годину, 10.06.2022.год.
Преузмите: Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину, 10.06.2022.год.


Република Србија

ОПШТИНА  НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Број: 400-14/2022-IV/04

10.06.2022. године

             На основу члана  105. Статута општине  Неготин   („Службени лист општине Неготин“,број 4/2019), Општинска управа општине Неготин ,објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА

 

  1. Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020 и 118/2021) у члану 42. став 4. прописано је да локални орган надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету.
  2. Сагласно наведеном Закону, сачињен је

 

- Нацрт Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину

 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

 3. У циљу свеобухватног разматрања наведеног документа, позивамо све заинтересоване грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се  одржати  у великој сали на I спрату општине дана 15.06.2022. године са почетком у 10,00 часова,а у складу са програмом Јавне расправе који је објављен уз овај позив.

 

ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТ ОДЛУКЕ

 

4. Нацрт одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном   сајту општине  www.negotin.rs.

     Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу доставити путем e-mail-a informatikang@yahoo.com или на јавној расправи.

 

                                      

                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                            Зорица Мијушковић,с.р.