Четвртак, 10. Фебруар 2022.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Неготин

Преузмите: Интерни конкурс, 10.02.2022.год.
Преузмите: Изјаву, 10.02.2022.год.
Преузмите : Решење о неуспеху интерног конкурса, 22.02.2022.год.

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 111-3/2022-IV/06
10. фебруар 2022. године
Н е г о т и н

 

      На основу члана  4. став 8. и члана 82. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоурпаве („Сл. гласник РС“, бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон и 123./2021 – др.закон),  члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/2022), Кадровског плана општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број 36/2021) и Решења о попуњавању извршилачких радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Неготин број: 112-15/2022-IV/06 од 10.02.2022. године, начелник Општинске управе општине Неготин, расписује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Неготин