Четвртак, 10. Фебруар 2022.

Набавка ЕУРО ДИЗЕЛА са услугом превоза – франко истоварно место Здравствени центар Неготин, количина од 6720 килограма, за потребе грејања пословних просторија Здравственог центра Неготин

Преузмите: Елементе уговора. 10.02.2022.год.
Преузмите: Критеријуме за доделу уговора, 10.02.2022.год.
Преузмите: Обавештење о спровођењу преговарачког поступка, 10.02.2022.год.
Преузмите: Образац спецификације, 10.02.2022.год.
Преузмите: Образац структуре цена, 10.02.2022.год.
Преузмите: Образац - трошкови припреме понуде, 10.02.2022.год.
Преузмите: Опис критеријума, 10.02.2022.год.
Преузмите: Општи део, 10.02.2022.год.
Преузмите: Техничку документацију, 10.02.2022.год.
Преузмите: Уговор, 10.02.2022.год.
Преузмите: Упутство, 10.02.2022.год.
Преузмите: Одговоре на захтев за појашњењем, 10.02.2022.год.