Уторак, 29. Март 2022.

Набавка услуга по партијама и то: Партија 2. Израда пројекта изградње пољских путева у поступку Комасације за КО Речка и Чубра и КО Рајац и Смедовац

Преузмите: Јавни позив, 29.03.2022.год.
Преузмите: Критеријум за доделу уговора, 29.03.2022.год.
Преузмите: Образац структуре цене за Партију 2, 29.03.2022.год.
Преузмите: Образац трошкова 2, 29.03.2022.год.
Преузмите: Опис критеријума за квалитетан избор привредног субјекта са упуствима, 29.03.2022.год.
Преузмите: Општи део-подаци о предмету набавке, 29.03.2022.год.
Преузмите: Спецификација услуга за 2, 29.03.2022.год.
Преузмите: Техничка документација за другу партију, 29.03.2022.год.
Преузмите: Уговор о пружању услуга, 29.03.2022.год.
Преузмите: Упуство понуђачима како да сачине понуду, 29.03.2022.год.
Преузмите: Обавештење, 06.05.2022.год.