Понедељак, 14. Фебруар 2022.

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи општине Неготин

Преузмите: Јавни конкурс, 14.02.2022.год.
Преузмите: Обавештење, 14.02.2022.год.
Преузмите: Изјаву, 14.02.2022.год.

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 111-5/2022-IV/06
14. фебруар 2022. године
Н е г о т и н

 

На основу члана  4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон и 123./2021 – др.закон),  члана 11. став 2. и члана 12. став 1.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/2022), Кадровског плана општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, бр.36/2021) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године, број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године и број 112-293/2020-II/07 од 25.12.2020. године, 112/195/2021-III/07 од 28.12.2021.године, и број 112-11/2022-III/07 од 28.01.2022.године, начелник Општинске управе општине Неготин, оглашава

 

   ЈАВНИ КОНКУРС

 за пријем приправника у Општинској управи општине Неготин