Четвртак, 14. Април 2022.

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КРЕЧЊАКА У К.О. ЈАБУКОВАЦ И ИЗВЕШТАЈ