Четвртак, 10. Март 2022.

Извођење геодетских радова-снимање и израда катастарско топографског плана на локацији у селу Душановац