Петак, 04. Март 2022.

Уклањање отпада одложеног на привременим депонијама и ван привремених депонија по МЗ

Преузмите: Јавни позив, 04.03.2022.год.
Преузмите: Критеријуме за доделу уговора, 04.03.2022.год.
Преузмите: Образац цене структуре - партија 1, 04.03.2022.год.
Преузмите: Образац цене структуре - партија 2, 04.03.2022.год.
Преузмите: Образац трошкова, 04.03.2022.год.
Преузмите: Опис критеријума, 04.03.2022.год.
Преузмите: Општи део, 04.03.2022.год.
Преузмите: Спецификација услуга за прву партију, 04.03.2022.год.
Преузмите: Спецификација услуга за другу партију, 04.03.2022.год.
Преузмите: Техничку документацију за другу партију, 04.03.2022.год.
Преузмите: Техничку документацију за прву партију, 04.03.2022.год.
Преузмите: Уговор Друга партија, 04.03.2022.год.
Преузмите: Уговор Прва партија, 04.03.2022.год.
Преузмите: Упутство, 04.03.2022.год.
Преузмите: Исправку - обавештење, 07.03.2022.год.
Преузмите: Другу измену, 09.03.2022.год.
Преузмите: Одлуку о додели, 24.03.2022.год.