Понедељак, 09. Новембар 2020.

ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА ПО ЗУП-у

2020. година                                                                                                                                                                                                

 

РЕШЕЊА, ОБАВЕШТЕЊА, ЗАКЉУЧЦИ
1. Решење о промени личног имена - Döbert Marina
2. Решење о промени личног имена - Игора Бирића
3. Решење - Jacqueline Cläres Čermuković
4. Решење - Jacqueline Cläres Čermuković i Prvul Badić
5. Закључак - Славиша Јагодић
6. Обавештење - Kretyschar Kristina
7. Обавештење - Kretyschar Kristina