Понедељак, 09. Новембар 2020.

ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА ПО ЗУП-у

 

РЕШЕЊА, ОБАВЕШТЕЊА, ЗАКЉУЧЦИ
1. Решење о промени личног имена - Döbert Marina
2. Решење о промени личног имена - Игора Бирића
3. Решење - Jacqueline Cläres Čermuković
4. Решење - Jacqueline Cläres Čermuković i Prvul Badić
5. Закључак - Славиша Јагодић
6. Обавештење - Kretyschar Kristina
7. Обавештење - Kretyschar Kristina
8. Обавештење - Гојић Владан
9. Обавештење - Перић Јованка
10. Обавештење - Ватић Евица
11. Решење - Благојевић Љубинка
12. Решење - Богојевић Божидар
13. Решење - Фируловић Драгољуб
14. Решење - Илић Божана 
15. Решење - Радицић Илија 
16. Решење - Милошевић Јагодина 
17. Решење - Милошевић Јагодина 
18. Решење - 463-13/2016-IV/01 - Боцокић Чедомир
19. Решење - 463-20/2020-IV/01 - Динић Бранка
20. Решење - 463-84/2017-IV/01
21. Решење - 464-24/2021-IV/01